Dárcovská výzva: Podpořte odvolání porodní asistentky proti pokutě za domácí porody!

Liga lidských práv pomáhá registrované porodní asistentce ze Středočeského kraje, které stát znemožňuje asistovat u fyziologických porodů. Už dříve jsme jí zajistili právní pomoc kvůli tomu, že jí krajský úřad svévolně a bez zákonné opory omezil v registraci její kompetence tak, že nemůže vést fyziologický porod. Teď jí ale úřad Středočeského kraje uložil pokutu v likvidační výši 120.000 Kč za poskytování zdravotní péče během porodů doma. Asistentka podává odvolání k Ministerstvu zdravotnictví, proto tímto zveřejnujeme sbírku na její právní zastoupení. 

Přispějte na tuto kampaň a podpořte tím právo žen zvolit si místo porodu a právo porodních asistentek neutíkat od porodů a nenechávat rodičky, které si nepřejí převoz do nemocnice, na holičkách. Děkujeme! Klientka bojuje za možnost poskytovat ženám a dětem bezpečnou péči, která je běžná v západní Evropě a kterou doporučuje i Světová zdravotnická organizace.

Přímý odkaz na dárcovskou výzvu

Odborně poskytnutá péče u porodu doma porodní asistentkou nemůže být protiprávním jednáním, neboť zcela chybí jakákoliv škodlivost pro společnost, což je nutným znakem jakéhokoli přestupku. Naopak péče je v zájmu matky a dítěte a snižuje rizika domácího porodu. Poslední vědecké poznatky potvrzují, že porod doma s porodní asistentkou je srovnatelně bezpečný jako porod v nemocnici.

Úřad naprosto ignoroval, že i matka, která se rozhodne pro porod doma, má právo na zdravotní péči a stejně tak její dítě. Volba domácího porodu je také pro některé ženy otázkou jejich myšlení a svědomí a snaha státu je trestat odpíráním péče je zvrácená a ve vyspělém světě nemyslitelná.

Předkládáme vyjádření klientky

1.       Žena má svobodu volby místa porodu. Nemohu ji tedy nutit jít rodit do zdravotnického zařízení.
2.      Kdybych odešla od rodící ženy a u porodu s odmítnutím mé asistence pak nastaly komplikace, mohla bych čelit trestněprávnímu řízení za neposkytnutí péče a první pomoci. Ale ani etika mi nedovoluje opustit rodící ženu. Jsem přece porodní asistentka vyškolená právě k asistenci u porodu.
3.       Jsem tedy v paradoxní a neřešitelné situaci: Když se žena rozhodne při započetí svého porodu neodejít do zdravotnického zařízení a já od ní odejdu, čelím trestní odpovědnosti i občanskoprávní odpovědnosti, prohřešuji se i proti zákonu o zdravotních službách, v neposlední řadě čelím i vlastnímu etickému přesvědčení. A když u takové ženy zůstanu, čelím zase přestupkovému řízení. 

O této kauze se můžete dočíst i v Respektu a na Ihned.

Děkujeme, že přispíváte k větší svobodě žen rozhodovat o svém porodu.

Případ mají na starosti advokátka Zuzana Candigliota a právnička Sandra Pašková.

Kampaň pokryje odhadované náklady na právní zastoupení v přestupkovém řízení (zejména zpracování odvolání a zastupování v dalším řízení) ve výši 40.000 Kč a propagaci, medializaci a fundraising kampaně ve výši 10.000 Kč.Právní zastoupení zahrnuje též spolupráci s odborníky a dalšími neziskovými organizacemi, žádosti o informace – jiná rozhodnutí v podobných věcech, nejde tedy jen o samotné zpracování odvolání. Odhadujeme, že přestupkové řízení si vyžádá asi 25 hodin práce právníka v hodnotě 1.500 Kč/h. 

Pokud se vybraná sbírka nevyčerpá v přestupkovém řízení, bude použita na správní žalobu a právní zastupování porodní asistentky před soudem. Pokud by po odvolání bylo přestupkové řízení zastaveno a pokuta by nebyla uložena, což ale neočekáváme, byla by nevyčerpaná částka převedena na další zastupování v případu paní Valentové (https://www.darujme.cz/vyzva/1200419).

Dárcům bude na požádání předloženo vyúčtování vybrané sbírky. V případě dotazů ohledně této kampaně pište koordinátorce péče o dárce Lence Kyčerkové na lenka.kycerkova@llp.cz.